Workshop “Hier spreekt de kapitein”

Doelstelling:

Met elkaar in verbinding staan door verbaal en/ of non-verbaal te communiceren waardoor wederzijdse beïnvloeding resulteert in de uiteindelijk te behalen doelen. Er wordt in de workshop “Hier spreekt de kapitein” geoefend in actief luisteren, non verbale communicatie, reflecteren, geven en ontvangen van feedback, en presenteren. Of je nu kapitein bent of je maakt het dek schoon, juiste communicatie is nodig om het schip van kust naar kust te brengen Tijdens de workshop wordt aan de hand van maritieme spellen het belang en moeilijkheid van (non-) verbale communicatie aangetoond. Tevens maken de deelnemers een analyse van de eigen sterktes en zwaktes op het gebied van communicatieve vaardigheden en wordt er een aandacht gegeven aan personal branding. Er vinden presentaties plaats die worden gereflecteerd. Het geleerde wordt toegepast in de praktijk door te ontsnappen uit een Escape Room dat alleen lukt met de juiste communicatie en samenwerking.

Bijhorende competenties:

Luistervermogen: relevante informatie kunnen filteren uit de communicatie met anderen.
Overtuigingskracht: visies en ideeën naar voren brengen op een dusdanige wijze dat deze door anderen worden geaccepteerd.
Professionele presentatie: in werksituaties een zakelijke houding aannemen.
Impact van handelen: makkelijk dingen voor elkaar krijgen bij de collega’s.
Interesse tonen: gevoelens en motieven van anderen erkennen.

Doelgroep:

Iedereen die zichzelf krachtiger wil presenteren, vooroordelen en projecties wil doorbreken, gemis aan authenticiteit ervaart, duidelijk wil kunnen zeggen wat hij/zij wil, meer aanwezig wil zijn in een groep, beter uw stem willen laten horen, effectiever feedback willen geven.

Programma:

Het onderstaand programma geeft een globaal overzicht van de inhoud van de training. Het is mogelijk dat andere onderwerpen (op verzoek) worden toegevoegd.

09.00 – 09.10 Introductie
09.10 – 09.25 Communicatiemodel
09.25 – 10.00 Model van de kapitein (Korzybski)
10.00 – 10.20 Luisteren
10.20 – 10.30 Leren lopen op het dek (4-staps leerproces)
10.30 – 10.45 Overkomen als de kapitein (Personal Branding)
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 11.45 Zelf aan het roer (Presenteren)
11.45 – 12.00 Afsluiting
12.00 – 13.00 Escape Room
13.00 – 14.00 Evaluatie en reflectie tijdens de lunch

Werkvorm en werkwijze:

Praktijkgericht en klassikaal met aandacht voor de groep en het individu. Via spel en energizers contact maken met de eigen communicatieve vaardigheden en leren in verbinding staan met het team.

Groepsgrootte:

Minimaal 6 deelnemers
Maximaal 28 deelnemers

Duur:

5 uur (workshop inclusief Escape Room en lunch)

Kosten:

Workshop incl. Escape Room en lunch: € 115,00 p.p. excl. BTW