De Cultuur heeft een meetinstrument ontwikkeld dat de zelfredzaamheid van medewerkers in kaart brengt op basis van 250 indicatoren. Deze indicatoren zijn de bouwstenen van het DNW-Profiel. DNW staat voor: ‘De Nieuwe Werknemer’. Het DNW-profiel bezit vijf clustercompetenties die ieder opgebouwd zijn uit vijf gedragscompetenties, die te samen de juiste mate van zelfredzaamheid weergeven.

Dankzij het DNW-Profiel kunnen we door middel van metingen inzicht bieden waar uw medewerkers en team staan gelet op de ontwikkelingen die aansluiten bij de huidige trends en behoefte. De resultaten worden gepresenteerd in overzichtelijke rapportages om de medewerkers een handvat mee te geven om de dialoog met elkaar aan te gaan. Daarbij is het doel dat de medewerkers zich bekwamen in het uiten van hun eigen bekwaamheden en ontwikkelpunten om zo de onderlinge verbinding te versterken en teamverantwoordelijkheid te stimuleren. De meting vindt plaats door middel van een online survey en het invullen duurt 15 minuten.

Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier!